Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.
Ok


Garancia

Gyári új terméknél a gyártó/forgalmazó által biztosított minimum 1 év garancia érvényes a készülékhez adott garanciajegy alapján.

 

Outlet termékek esetén korlátozott garancia érvényes a következők szerint:

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadástól, vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben ezt a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év. A jótállási jegyen, vagy a terméken lévő Garancia cimkén, fogyasztó által történt bármilyen javítás, törlés, rongálás, vagy valótlan adatok bejegyzése, a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végetze el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
- elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a
forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének
megfelelően határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó -választása szerint- megfelelő
árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást, vagy kicserélést -a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel- megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy a kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. A kijavítás során a temékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek, vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag -, munka- és továbbítási költségeket - a forgalmazót terhelik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy közlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket- az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló - így különösen szavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. A fogyasztó a jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti. A fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A termék nyomonkövetése egyedi vonalkód rendszerrel történik, ami az eredeti gyári szám funkciójával megegyező. A televíziókra egy év korlátozott jótállás vonatkozik, melynek eredményeképpen a garancia nem vonatkozik pixelhibára, pixelcsíkozódásra, sávosodásra, homályosodásra, foltosodásra valamint frissítésre visszavezethető hibákra. A távirányítókra egységesen fél év garancia érvényes. Akkumulátorral rendelkező termék esetén a garancia az akkumulátorra fél év, a készülék egyéb részeire 1 év. A garanciaviselés helye a szaküzlet címe.

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles - az ott meghatározott tartalommal - jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A forgalmazó, illetve a javítószolgálat (szervíz) a termék javításra való átvételkor az NGM rendelet 6. §-a szerint elismervény átadásra köteles.

 

 

NDlmNW